*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

2. kolo prijímacích skúšok

2. kolo prijímacích skúšokDruhé kolo prijímacích skúšok sa na našej škole bude konať dňa 19. júna 2018 o 9.00h.

viac...

Zápis prijatých študentov do 1. ročníka

Zápis prijatých študentov do 1. ročníkaZápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční dňa 21. 05. 2018 a 23. 05. 2018 od 14.00 h do 18.00 h v budove Súkromnej strednej odbornej školy podnikania, Námestie mládeže 587/17 /vchod je z Nográdyho ulice/, Zvolen. Na zápis si prineste, zápisný lístok, občiansky preukaz a 50 €- zápisné. V prípade, že sa zápisu nemôžete zúčastniť môžete si dohodnúť iný termín na telefónnom čísle 0908 969 859, alebo mailovej adrese skolapodnikania@skolapodnikania.sk viac...

Koncert HUDBA SPÁJA

Koncert HUDBA SPÁJAHudobno - vzdelávacieho programu HUDBA SPÁJA sa zúčastnili žiaci 1. - 3. ročníka SSOŠP dňa 21.5.2018. Program, v produkcii umeleckej agentúry Čekovský, bol zameraný na základné ľudské práva, ich porušovanie a vplyv hudby na naše pocity. Do pripravených aktivít sa zapojili aj naši študenti. viac...

Logo školy- víťaz

Logo školy- víťazVíťazom súťaže o nové loga školy sa stal študent 4. ročníka Maximilián Sokol.Gratulujeme
viac...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 budeme môcť vyučovať v duálnom systéme od 1.9.2018. viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.