*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšokDôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnostiDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosťOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodínDenné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Koniec školského roka

Koniec školského rokaV piatok 29.06.2018 bude odovzdávanie vysvedčení /9.00hod./ a slávnostné ukončenie školského roka.
Ďakujeme všetkým študentom školy za účasť na školských súťažiach, veľtrhoch cvičných firiem a za spoluprácu prácu v tomto šk.roku. Taktiež ďakujeme aj všetkým učiteľom za ich svedomitú prácu a trpezlivosť.
Všetkým prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek a tešíme sa spoločne na školský rok 2018/2019, ktorý začne 03. 09 2018 o 9.00 hod. Vedenie školy.
viac...

Náš student Martin Pospíšil

Náš student Martin PospíšilNáš študent Martin Pospíšil bol draftovaný hokejovým klubom Calgary Flames ako druhý najlepší slovák po Martinovi Fehervárym. Gratulujeme a držíme palce, aby sa Martin uplatnil v prvom tíme. viac...

Odborná prax

Odborná praxOdborná prax pre žiakov našej školy bude v nasledovných termínoch:
2.A od 10.9.2018 do 21.9.2018
3.A od 10.9.2018 do 28.9.2018
4.A od 10.9.2018 do 21.9.2018 viac...

Kurz "Ekonomika pre budúcich lídrov" pre najlepších žiakov

Kurz Trom naši najlepším žiakom 3. ročníka /Jessice Čechovej, Klaudii Klamárovej a Diane Špankovej/ naša škola zaplatila 5 dňový študijno- relaxačný pobyt v hoteli Remata pri Handlovej od 6.8 do 11.8 2018. Kurz "Ekonomika pre budúcich lídrov" organizuje Nadácia F.A. Hayeka v spolupráci s veľvyslanectvom USA v SR a Fridrich Neumann Stiftung z Nemecka. Okrem zdokonalenia sa v ekonomike hravou formou budú mať frekventanti kurzu dosť času využívať všetky služby, ktoré hotel Remata ponúka (bazén, bowling, ohniská, …). Cena pre jedného frekventanta je 85 € na osobu a zahŕňa 5 x ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách v hoteli so širokými možnosťami relaxu – bazén, bowling, tenis,…, plnú penziu, program, študijné materiály. viac...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie na našej školeStravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2018/2019 bude 1,26 € /paušálna platba 25,20 €/. Paušálnu platbu je potrebné uhradiť k 15.dňu v mesiaci/. V školskej jedálni sa stravuje prostredníctvom čipových kariet/čipových príveskov. Stratu,poškodenie čipovej karty znáša stravník.V prípade straty alebo odcudzenia je potrebné nahlásiť túto skutočnosť v ŠJ, aby sa mohlo zabezpečiť jej blokovanie. viac...

Duálne vzdelávanie na našej škole

Duálne vzdelávanie na našej školeNaša škola podpísala zmluvu o spolupráci o Duálnom vzdelávaní so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania /ŠIOV/. Po schválení novely Zákona 61/2015 sa naša škola bude usilovať o zaradenie vyučovacieho procesu v duálnom systéme v čo najkratšom termíne. viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.