*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Rozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Súťaž o nové logo školy

Súťaž o nové logo školyZriaďovateľka školy vypisuje súťaž na vytvorenie nového "LOGA" školy.Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy. Návrhy v tlačenej aj digitálnej forme /formát jpg,jpeg a gif/ odovzdávajte Ing. Henešovej najneskôr do 30. apríla. Komisia v zložení PaedDr. Igríni, Ing. Henešová a RNDr. Michalík rozhodne o víťazovi do 21. mája 2018. Víťaz bude odmenený hodnotnou cenou. Fantázii sa medze nekladú, no logo by malo vyjadrovať poslanie školy, príp. vzťah k mestu Zvolen. viac...

Exkurzia do Londýna

Exkurzia do LondýnaV dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutoční jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd je organizovaný pre študentov 2.ročníka,ktorého sa zúčastnia v počte 6.
Cieľom zájazdu je overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie je orientácia v samotnom Londýne.
Podrobná správa o výsledku zájazdu bude podaná po návrate z Veľkej Británie.
Zodpovedný pedagóg: Mgr.Ján Babic viac...

Plán činnosti 2017/2018- 2. polrok

V prílohe nájdete plán činnosti školy na 2. polrok viac...

Prednáška "Manažér vs. líder"

Prednáška Dňa 13.2. sa na našej škole konala prednáška pre študentov manažér vs líde. Prednáśajúci Ivan Kovalov manažér obchodných reťazcov Lidl. viac...

Naša škola sa zúčastnila na Veľtrhu cvičných firiem v Šali

Naša škola sa zúčastnila na Veľtrhu cvičných firiem v Šali8. februára 2018 sa uskutočnil 9. kontraktačný deň cvičných firiem v Dome kultúry v Šali. Veľtrhu sa zúčastnilo 30. cvičných firiem zo stredných škôl Slovenska a Čiech.
Našu školu reprezentovali cvičné firmy:


viac...

Ceny zriaďovateľky školy pre žiaka s najlepším prospechom

Ceny zriaďovateľky školy pre žiaka s najlepším prospechomCenu zriaďovateľky za dochádzku a prospech za 1.polrok šk. r. 2017/2018
- tablet dostala Romana Mackovová 4.A
- aktívny bezdrôtový reproduktor dostala Klaudia Klamárová 3.A
Gratulujeme!!! viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.