*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Dôležité dokumenty školyDomáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPOspravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníMimoškolská krúžková činnosťRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Termíny praxe v školskom roku 2017/2018

Termíny praxe v školskom roku 2017/2018Termíny praxe nájdete nižšie. Kliknite na viac: viac...

Tematická exurzia do Budapešti

Tematická exurzia do BudapeštiNaša škola pripravuje tematickú exkurziu do Budapešti v mesiaci september pre žiakov 1. ročníka. Čas upresníme v najbližšom čase. Organizuje Mgr. Ján Babic. Podrobnosti nájdete nižšie. viac...

Stravovanie na našej škole

Stravovanie na našej školeStravovanie žiakov našej školy zabezpečujeme v školskej jedálni pri ZŠ na Nám. mládeže 17. Cena obeda na šk. rok 2016/2017 bude upresnená. viac...

Rozvojový projekt Ministerstva školstva SR

Rozvojový projekt Ministerstva školstva SRNašej škole bol schválený rozvojový projekt MŠ SR v oblasti organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a podnikateľského vzdelávania, ktorý naša škola vypracacovala v spolupráci s Nadáciou F.A. Hayeka. Projekt budeme realizovať v školskom roku 2017/2018. viac...

Projekt e-Twinning

Projekt e-TwinningNaša škola sa zapojila pod vedením Mgr. Šujanskej do projektu e-Twinning v spolupráci so "Soukromnou střední školou podnikatelskou- PriMat" z Frýdku Mýstku. Názov projektu je "Učíme sa podnikať" a budeme ho realizovať do roku 2018.Program eTwinning je súčasťou vzdelávacieho európskeho programu Erasmus+ a zahŕňa partnerské projekty medzi Európskymi školami. /www.etwinning.sk/ viac...

 

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.