*loading*
0908-969 859 /zriaďovateľ/,045-5332418,0948-132 113 /vedenie školy/,www.skolapodnikania.edupage.org /kliknite na EduPage-vpravo/
viac informácii o škole: EduPage - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen
Súkromné centrum voľného času Zvolen Kritéria prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019Dôležité dokumenty školySpráva o výchovno vzdelávacej činnosti 2016/2017Domáce projekty a aktivityZahraničné projektyKonzultácie IUPMimoškolská krúžková činnosť v šk. roku 2017/2018Ospravedlňovanie neprítomnosti žiakov na vyučovaníRozvrh hodín 2017-2018Denné štúdiumŽiacka školská radaZmluvyPartneriVoľné pracovné miestaFotoalbum

Novinky

Veltrh cvičných firiem-Žiar nad Hronom

Veltrh cvičných firiem-Žiar nad HronomDňa 12. apríla 2018 sa cvičné firmy Rion, s. r. o. a Nice For Everyone, s. r. o. zúčastnia na 22. veľtrhu cvičných firiem v Žiari nad Hronom. viac...

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľnoŽiaci 1.,2., a 3. ročníka budú mať riaditeľské voľno dňa 13. 3. 2018 a 14. 3. 2018 z organizačných dôvodov /konanie PFIČ a EČ maturitnej skúšky/ viac...

Maturitné skúšky

Maturitné skúškyTermíny MS sú:

13. 3. 2018 PFIČ a EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry
14. 3. 2018 PFIČ a EČ MS z anglického jazyka
17.4 - 19.4. 2018 praktická časť odbornej zložky MS
22.5. - 25.5. 2018 ústna časť MS
Zoznam maturujúcich nájdete v prílohe nižšie viac...

Exkurzia do Londýna

Exkurzia do LondýnaV dňoch 19. – 20.3. 2018 sa uskutoční jazykovo – poznávacia exkurzia do Londýna.Zájazd je organizovaný pre študentov 2.ročníka,ktorého sa zúčastnia v počte 6.
Cieľom zájazdu je overiť si jazykovo-komunikatívne zručnosti v praxi,ako aj vedomosti z oblasti manažmentu a administratívy.Nemenej dôležitou časťou exkurzie je orientácia v samotnom Londýne.
Podrobná správa o výsledku zájazdu bude podaná po návrate z Veľkej Británie.
Zodpovedný pedagóg: Mgr.Ján Babic viac...

Súťaž o nové logo školy

Súťaž o nové logo školyZriaďovateľka školy vypisuje súťaž na vytvorenie nového "LOGA" školy.Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci školy. Návrhy v tlačenej aj digitálnej forme /formát jpg,jpeg a gif/ odovzdávajte Ing. Henešovej najneskôr do 30. apríla. Komisia v zložení PaedDr. Igríni, Ing. Henešová a RNDr. Michalík rozhodne o víťazovi do 21. mája 2018. Víťaz bude odmenený hodnotnou cenou. Fantázii sa medze nekladú, no logo by malo vyjadrovať poslanie školy, príp. vzťah k mestu Zvolen. viac...

Plán činnosti 2017/2018- 2. polrok

V prílohe nájdete plán činnosti školy na 2. polrok viac...

 Vitajte na stránkach Súkromnej strednej odbornej školy podnikania vo Zvolene!

Partneri školy

Erasmus plusECVETSlovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuSCVČNadácia F.A. HayekaAQUA trade s.r.o.aSc agendaModernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školáchKvalitní v škole - úspešní v životePortál Vysokých škôlPaneurópska Vysoká škola n.o.